Пријава регистрованих корисника

Југословенско драмско позориште
Установа културе

Адреса
Краља Милана 50, 11000 Београд

Централа
+381 11 3061 957, +381 11 2644 447
Факс
+381 11 30 61 991
Благајна
+381 11 3061957, +381 11 2644447

 

Web адреса
https://jdp.rs

e-mail
jdp@jdp.rs

Шифра делатности
9004
Матични број
07030843
Порески број
100266371